Първа помощ при давене


      Давенето предизвиква загуба на съзнание още в първата минута, а до 5-8 минута може да се прави реанимация.

Първа помощ:

  1. Винаги по възможност се опитайте да стигнете до давещия се по суша.
  2. Ако е невъзможно и се наложи да влезете във водата,  вземете не потъващ предмет с вас.
  3. Не позволявайте на давещия  да се хване за вас - вие трябва да го хванете.
  4. При изваждането на пострадалият веднага да се пристъпи към изпразване на дихателните пътища от водното съдържание.
  5. Пострадалият се поставя в легнало полужение с глава но по ниско ниво от тялото и се започва със сърдечен масаж и изкуствено дишане
  6. Ако инцидента се е случил през зимата , трябва и своевременно да се пристъпи към затоплянето на пострадалият.
  7. Задължително да се прегледа пострадалия в болница.

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Скъпи приятели, ако сайта ви е бил полезен и сте открили това което търсите, ще се радваме да подпомогнете за развитието му чрез ПейПал дарение. Можете да цъкнете на бутончето отдолу и да си изберете каквато сума поискате, стига да сме я заслужили!


 
Нещата от живота от Илия Петков е лицнзиран под Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License