Детски кавги: как да изгладите конфликтите вкъщи

караница между деца
   Психолозите и педагозите единодушно заявяват, че е невъзможно да се обичат децата в едно семейство  по еднакъв  начин. Независимо от това колко родителите се опитват да обичат децата си по един и същ начин те си остават различни същества! Затова за всяко   отделно дете е необходим различен  подход, и различен размер на демонстрираната  привързаност и топлина. Родителите не бива  да отъждествяват нуждите на едно дете с нуждите на всички  , а да се вслушват в индивидуалните желания  на всяко дете. 
   Майките имат вродено чувство: когато най-малкото дете започва да плаче те искат да го защитят, докато плачът  на по-голямото дете възприемано небрежно. Разбира се това е много грешно и не бива да се допуска, защото в противен случай скоро по-голямото дете ще започне да не харесва по-малкото.

 Как не трябва да се постъпва при кавга между децата? 

  •  В никакъв случай не крещете на децата! По време на спор помежду си, те са враждебни и агресията от ваша страна само ще влоши ситуацията. Дори и  децата да не покажат открито враждата си , те просто  ще започнат да се  клеветят и да вършат едно на друго различни номера.


ДА СЕ ОПИТВАТЕ ДА УБЕДИТЕ ДЕТЕТО ЧЕ ДРУГОТО Е ПРАВО Е БЕЗПОЛЕЗНО, ЗАЩОТО ВСЯКО ЩЕ ВЯРВА ЧЕ ТО ПОСТЪПВА ПРАВИЛНО А НЕ БРАТЯТА ИЛИ СЕСТРИТЕ МУ

  •  Не изказвайте  предпочитание към мнението на едното   дете, като му казвате, че то е право, а другото не  - това много ще  обиди второто . 
  • Не им давайте лош пример. Не повишавайте глас с в присъствието на деца. 
  • Не можете веднага да поискате от децата да се отнасят добре едно с друго  - дори и да го направят те няма да бъдат искрени. Неискрена  усмивка просто прикрива проблема а не го отстранява. 

Какъв е най-добрият начин да се справите с кавга между децата?
  •  Преди всичко, позволете ми да споделят своята версия за проблема, защото всеки от тях има своя собствена. 
  • Опитайте се да предложите на децата няколко приемливи варианта за разрешаване на конфликта и им позволете да изберат подходящия начин за решаването му. 
  • За да избегнете повод за ревност, разделете всичко еднакво сред децата: знаци на внимание, сладкиши, играчки и т.н.
  • Обърнете внимание на  другите деца, колко глупаво и грозно изглеждат отвън тези  които се карат .
  •  Позволете на децата да изразят мнението си един за друг и нека се опитат да обяснят защо са направили точно това, а не нещо друго. 
  • Необходимо е да учите децата си да показват своя гняв или протест по различен начин, вместо да викат или да се бият. Например, препоръчваме да пишат за проблема или да го нарисуват на лист хартия. Лист и писмо могат да бъдат унищожени по всяко време заедно с негодувание , а децата да се помирят помежду си.

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Скъпи приятели, ако сайта ви е бил полезен и сте открили това което търсите, ще се радваме да подпомогнете за развитието му чрез ПейПал дарение. Можете да цъкнете на бутончето отдолу и да си изберете каквато сума поискате, стига да сме я заслужили!


 
Нещата от живота от Илия Петков е лицнзиран под Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License