Заекване при децата.

   Едно на сто от децата заекват. Това смущение в говоренето най - често се наблюдава при момчетата. Заекването може да се появи в кой да е момент между 2 и 10 година. Заекващото дете трябва да бъде прегледано от психолог. не може да се твърди, че причината   за смущението  е  от емоционален характер, но и това е възможно.Мнозина специалисти считат, че отговорите за заекването на едно дете са родителите:

  • било защото му налагат  много сурова дисциплина,
  • било защото си служат с принуда (класически е примерът с левака, който е принуден да си служи с дясната ръка, започва да заеква),
  • било защото не държат достатъчно сметка за неговите чувства(когато се роди по - малко братче или сестриче, като го отделят от скъп за него човек, или като не му засвидетелствуват достатъчно внимание). 

    Доказано е, че  в  много  случай  бедата е по - скоро психическа , отколкото физическа. Заекването е израз  на  ненормално  нервно напрежение, което преди всичко  трябва да се отстрани. Към това са насочени упражненията, които се провеждат при логопед (ортофонист).

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Скъпи приятели, ако сайта ви е бил полезен и сте открили това което търсите, ще се радваме да подпомогнете за развитието му чрез ПейПал дарение. Можете да цъкнете на бутончето отдолу и да си изберете каквато сума поискате, стига да сме я заслужили!


 
Нещата от живота от Илия Петков е лицнзиран под Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License